Kvalifkacije
Skupina a
a1
a2
Lozica
Lozica
Pasjača Popo
Sovrnja Doli
Pasjača Popo
Sovrnja Doli
Daksa
Pasjača Popo
Batahovina
Daksa
X
Pasjača Popo
X
FUN H2O Mlin
Daksa
X
Batahovina
Lozica
Pasjača Popo
X
Sovrnja Doli
FUN H2O Mlin
Batahovina
Lozica
Sovrnja Doli
FUN H2O Mlin
Lozica
FUN H2O Mlin