Kvalifkacije
Skupina b
b1
b2
Komarda
Komarda
Betula Danče
Palace
Betula Danče
Plaža ispod
Palace
X
Betula Danče
Palace
X
X
X
Soderini Ora
Palace
X
Betula Danče
Komarda
X
X
Plaža ispod
Soderini Ora
Betula Danče
Komarda
Plaža ispod
Soderini Ora
Komarda
Soderini Ora